FM 100 Hue Test

Test your color IQ

FM 100 Hue Test

Your score: 8
Gender: Male
Age range: 20-29


Вкъщи ще го пробвам на LCD, че тук CRTто е по-старо от мен. Любопитно ми е, вие колко изкарвате.