IQ sux!

IQ:
A numerical representation of intelligence. IQ is derived from dividing mental age (result from an intelligence test) by the chronological age ...

Intelligence:
1) The ability to comprehend; to understand and profit from experience
2) Intelligence is a property of mind that encompasses many related abilities, such as the capacities to reason, to plan, to solve problems, to think abstractly, to comprehend ideas, to use language, and to learn. There are several ways to define intelligence. In some cases, intelligence may include traits such as: creativity, personality, character, knowledge, or wisdom. However, some psychologists prefer not to include these traits in the definition of intelligence.

"Profit from experience" е доста близко до моето определение за Intelligence. В момента, в който в IQ тест ме попитат дали 2XYZ-ната година ще е високосна, и ми се наложи да прилагам common sense, направо умирам.

Какво общо има количеството предварително натрупани знания с интелекта? Според мен има разлика между мъдрите, начетените и интелигентните хора. Опита придобит от собствени прижевявания, от книжки и способността на базата на experience да правиш заключения нямат много общо според мен. Това, че човек няма знания, които по-голяма част от обществото в което живее - имат, не го прави неинтелигентен. Може би мързелив, неначетен, различен и т. н. но не и нискоинтелигентен. Във всички по-сериозни тестове има включена уводна страница, в която се описва какво се очаква от държащите теста - българска / английска азбука, аритметични умения ( + - * /, да броят и т. н.)

"Profit from experience", capacities to reason, to plan, to solve problems, to think abstractly, to comprehend ideas, to use language, and to learn... Тестовете измерващи това, дават примери, очакват да се научиш от тях и да приложиш наученото. Ако тестовете не работят на този принцип, измерват колко книжки си прочел през живота си, какво образование си получил, колко време си гледал Discovery, History, Animal planet etc. Т.е. разчитат да дадеш правилен отговор на въпрос, за който не ти дават материал, от който да се научиш. Различните хора имат различни интереси, нормално е да са чели различен тип литература и да са пропуснали нещо, което други намират за нормално.

Тестовете за интелигентност трябва да са написани като за хора с много ниска обща култура. От там нататък всичко зависи и от знания а не само от интелект. Много хора нямат достъп до медия (книги, тв, интернет, училище) и тестове приравняващи интелигентността им със тази на червеи са обидни.

"profit from experience" Тестове основани изцяло върху аритметика, изцяло върху език, изцяло върху графики са твърде небалансирани. За да може да е справедлив един IQ тест трябва да е балансиран, отношението Experience / Profit трябва да е еднакво за всички. Ако в теста има 5 математически задачи, един математик естественно ще се справи по-добре от един фиолог, поради простата причина, че математика в живота си е срещнал много повече experience върху който да гради предположенията си за отговор. От друга страна тестове свързани с правилно построение на изречения, подредба на букви, образуване на една дума от буквите на друга са в полза на фиолозите... Горките художници, те май не правят често тестове за интелигентност... Как ще се чувствате ако ви дадат 7 цвята и ви питат дали са подредени в правилна последователност?

Много ми е мъчно, когато видя огромен надпис "IQ Test" върху 3 задачи на кръст.

И други неща съм мислил за IQ тестовете, но не ми се пише повече.

Флаш, флаш, флаш

Ходи обяснявай, че флаш не е само някакви безумно тежки банери и безвкусни лагави анимации, а е средство с което могат да се правят доста читави интерфейси.

Flash Earth

Лопата? Дърво?

 


То там добре си пише: http://slavy.cc/?p=406

Tweak XP Home!

Ето как ми изглежда старт менюто в момента:


Пред история - за да отворим regedit:
[Start] -> [Run]
Пишем в отворения прозорец "regedit" и натискаме [OK].

(За напреднали: (win) + R -> "regedit" -> [OK])

Преди да правите промени в регистрито, добре е да си направите копие на оригинала за да не затриете win-а си. В regedit това става от [File] -> [Export...] Съответно за да възстановите registryto пък се използва [File] -> [Import...]


За да премахнем Recycle Bin от десктоп-а:
Отваряме regedit и навигираме до:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel

Цъкаме два пъти на "{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}" и сменяме стойността с 1.
Ако го няма, десен бутон върху записите [New] -> [DWORD] и си го създаваме. И да, "{" и "}" са част от името.


Ако не използвате Windows Classic Start menu, така както всеки ненормален човек би, десен бутон върху "task bar"-а:
[Properties] -> [Start menu] (таб) -> [Classic Start menu] (радио бутон)
Чувствате ли се вече щастливи?
[Customize]...

Тук в "Advanced Start menu options" може да парчатосате доста от неизползваните неща (разбирай глупости) в старт менюто.

Ако "Expand ...." е с отметка, тогава съответните менюта ще отварят с подменюта в старт менюто... XM WTF!? (TODO: Да добавя пример) Моя избор е всички започващи с "Expand" да са с отметки.

Останалите са по-ясни, аз лично разкарах почти всичко останало: "Display Administrative Tools", "Display Favorites", "Scroll Programs", "Show Small Icons ...", "Use Personalized Menus"... Разкарах и неща като "Display Documents" и "Help and Support", "Search" ама по малко по-различен начин, странно защо MS са решили да ни дадът достъп до някой от нещата, а други са забранили. Мен ми се губи консистенцията тук.


За да премахнем "Help and Support" от "Windows Classic Start menu" - regedit:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Explorer\Advanced
"NoStartMenuHelp" (DWORD) = 1.


За да премахнем "Search":
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Policies\
"NoFind" (DWORD) = 1.
Това обаче спира Search навсякъде, така че не го препоръчвам.


За да премахнем "Documents":
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
"NoRecentDocsMenu" (DWORD) = 1.


За да премахнем "Log off":
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Policies\Explorer
"StartMenuLogoff" (DWORD) = 1.


За всички останали има Reshack и Replacer.

Oтваряте C:/WINDOWS/explorer.exe (добре е да направите backup) с Reshack, навигирате до:
menu/204/1033
И там си променяте менюто наволя. Моето в момента е:

204 MENUEX
LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
{
POPUP "", 0, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
{
MENUITEM "", 65535, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
POPUP "&Programs", 504, MFT_STRING, MFS_ENABLED, 0
{
MENUITEM "(Empty) ", 513, MFT_STRING, MFS_GRAYED
}
MENUITEM "&Control Panel", 505, MFT_STRING, MFS_ENABLED
MENUITEM "&Network Connections", 557, MFT_STRING, MFS_ENABLED
MENUITEM "&Run...", 401, MFT_STRING, MFS_ENABLED
MENUITEM "", 450, MFT_SEPARATOR, MFS_ENABLED
MENUITEM "Sh&ut Down...", 506, MFT_STRING, MFS_ENABLED
}
}


Като превършите с кръпките - [Compile Script] и записвате новият explorer.exe в C:/. След това с Replacer заменяте C:/WINDOWS/explorer.exe с C:/explorer.exe, рестартирате и ако всичко е наред изтривате C:/explorer.exe.


Използвана литература това и това