IQ sux!

IQ:
A numerical representation of intelligence. IQ is derived from dividing mental age (result from an intelligence test) by the chronological age ...

Intelligence:
1) The ability to comprehend; to understand and profit from experience
2) Intelligence is a property of mind that encompasses many related abilities, such as the capacities to reason, to plan, to solve problems, to think abstractly, to comprehend ideas, to use language, and to learn. There are several ways to define intelligence. In some cases, intelligence may include traits such as: creativity, personality, character, knowledge, or wisdom. However, some psychologists prefer not to include these traits in the definition of intelligence.

"Profit from experience" е доста близко до моето определение за Intelligence. В момента, в който в IQ тест ме попитат дали 2XYZ-ната година ще е високосна, и ми се наложи да прилагам common sense, направо умирам.

Какво общо има количеството предварително натрупани знания с интелекта? Според мен има разлика между мъдрите, начетените и интелигентните хора. Опита придобит от собствени прижевявания, от книжки и способността на базата на experience да правиш заключения нямат много общо според мен. Това, че човек няма знания, които по-голяма част от обществото в което живее - имат, не го прави неинтелигентен. Може би мързелив, неначетен, различен и т. н. но не и нискоинтелигентен. Във всички по-сериозни тестове има включена уводна страница, в която се описва какво се очаква от държащите теста - българска / английска азбука, аритметични умения ( + - * /, да броят и т. н.)

"Profit from experience", capacities to reason, to plan, to solve problems, to think abstractly, to comprehend ideas, to use language, and to learn... Тестовете измерващи това, дават примери, очакват да се научиш от тях и да приложиш наученото. Ако тестовете не работят на този принцип, измерват колко книжки си прочел през живота си, какво образование си получил, колко време си гледал Discovery, History, Animal planet etc. Т.е. разчитат да дадеш правилен отговор на въпрос, за който не ти дават материал, от който да се научиш. Различните хора имат различни интереси, нормално е да са чели различен тип литература и да са пропуснали нещо, което други намират за нормално.

Тестовете за интелигентност трябва да са написани като за хора с много ниска обща култура. От там нататък всичко зависи и от знания а не само от интелект. Много хора нямат достъп до медия (книги, тв, интернет, училище) и тестове приравняващи интелигентността им със тази на червеи са обидни.

"profit from experience" Тестове основани изцяло върху аритметика, изцяло върху език, изцяло върху графики са твърде небалансирани. За да може да е справедлив един IQ тест трябва да е балансиран, отношението Experience / Profit трябва да е еднакво за всички. Ако в теста има 5 математически задачи, един математик естественно ще се справи по-добре от един фиолог, поради простата причина, че математика в живота си е срещнал много повече experience върху който да гради предположенията си за отговор. От друга страна тестове свързани с правилно построение на изречения, подредба на букви, образуване на една дума от буквите на друга са в полза на фиолозите... Горките художници, те май не правят често тестове за интелигентност... Как ще се чувствате ако ви дадат 7 цвята и ви питат дали са подредени в правилна последователност?

Много ми е мъчно, когато видя огромен надпис "IQ Test" върху 3 задачи на кръст.

И други неща съм мислил за IQ тестовете, но не ми се пише повече.

1 коментар:

Силвия каза...

Абсолютно подкрепям с две ръце и половин краче :)

Това, че не съм изчела точно тези три книги, които някой (кой?) е решил, че всички трябва да са прочели, не означава, че не съм прочела много други книги, които да са ме научили на много повече неща от онези три, които се изискват в конкретния тест.

Изобщо, аз съм забелязала, че се справям много зле на тестове от този тип. Някога го вземах присърце, вече определено не ме интересува.