Лагранж

 

Click to add/select point (5 points max).
Drag to move. Press backspace or del to delete.

Бахти интерполацията. Гърчи се като червей.

Няма коментари: