Hahahah

- Are you lost?
- Yes.
- Hahahah, you're lost, you're lost...

KORN - 08 - PREDICTABLE.MP3

Изпитът мина. Скучно ми е. И тази година няма да си празнувам рождения ден. Ще си ходя вкъщи.

Няма коментари: